Chiara Borgia

Borgia 532589EMBDG ph Marco Brescia ©Teatro alla Scala