Vadim Muntagirov

Vadim Muntagirov image00001

Presenze in Stagione

Fracci Gala 2024 ph Lelli e Masotti © Teatro alla Scala
Fracci Gala 2024 ph Lelli e Masotti © Teatro alla Scala
Balletto

Gala Fracci

19 aprile 2024